logo magyosz
                                          logo innovativ
 
 
logo generikus
logo vedettseg

A közös Etikai Kódex egyik legfontosabb újdonsága, hogy 2012. júniusától egy, a gyógyszeripartól független elnök kezében összpontosul az etikai ügyekkel kapcsolatos teendők szakmai előkészítése, és egyben ő felel az Etikai Kódex szigorú betartatásáért is.
Az elnök feladata:

  • a KEB üléseinek összehívása és azok levezetése;
  • olyan ügyekben, amikor az ügy jellegére tekintettel az etikailag indokolt, a gyógyszeripari vállalatoktól független érintettek meghívása a KEB ülésére,
  • a KEB döntéseinek szakmai és etikai előkészítése, írásba foglalása, és az érintett felek részére való megküldése;
  • a döntés(ek) végrehajtásának ellenőrzése;
  • őrködik a Kódex szabályainak betartatása felett,
  • a KEB képviselete.

A KEB jelenlegi elnöke: Dr. Juhász Hedvig