logo magyosz
                                          logo innovativ
 
 
logo generikus
logo vedettseg

A közös Etikai Kódex egyik legfontosabb újdonsága, hogy 2012. júniusától egy, a gyógyszeripartól független elnök kezében összpontosul az etikai ügyekkel kapcsolatos teendők szakmai előkészítése, és egyben ő felel az Etikai Kódex szigorú betartatásáért is.
Az elnök feladata:

  • a KEB üléseinek összehívása és azok levezetése;
  • olyan ügyekben, amikor az ügy jellegére tekintettel az etikailag indokolt, a gyógyszeripari vállalatoktól független érintettek meghívása a KEB ülésére,
  • a KEB döntéseinek szakmai és etikai előkészítése, írásba foglalása, és az érintett felek részére való megküldése;
  • a döntés(ek) végrehajtásának ellenőrzése;
  • őrködik a Kódex szabályainak betartatása felett,
  • a KEB képviselete.

A KEB jelenlegi elnöke: Dr. Koncz József.

Igazgatásszervező (ÁIF 1983), jogász (ELTE 1991), jogi szakvizsga (1998). 30 évet dolgozott a közigazgatásban, ebből több mint 20 évig a központi közigazgatásban (Belügyminisztérium, egészségügyért felelős minisztérium). Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 15 évig közigazgatási jogot oktatott. Több szakmai kiadvány, szakmai könyv, publikáció szerzője, illetve társszerzője valamint szerkesztője. Írásai különösen szociális igazgatás és egészségügyi igazgatás tárgykörben jelentek meg.