logo magyosz
                                          logo innovativ
 
 
logo generikus
logo vedettseg

Az új Etikai Kódex minden tekintetben megfelel az európai szinten is lefektetett etikai elvárásoknak, és jelenleg az egyik legkomplexebb, legtöbb területre kiterjedő ilyen szabálygyűjtemény is egyben.
A KEB eljárása kérelemre/bejelentésre (a továbbiakban: bejelentés) indul, vagy a KEB saját kezdeményezésre, hivatalból is indíthat vizsgálatot a tudomására jutott ügyek esetében. Kérelmet minden olyan természetes vagy jogi személy benyújthat, aki a Kódexbe ütköző magatartást észlel.
Az új Kódex több mint másfél évtizedes iparági együttműködés eredménye, annak tartalma évről-évre folyamatosan bővült és fejlődött; ennek eredményeképpen a jelenlegi dokumentumban nagy hangsúlyt kapnak a korábbihoz képest új kommunikációs csatornákra (pl. internet, közösségi média) vonatkozó szabályozások is.
A Kódex kiegészíti a piaci gyakorlatot meghatározó jogszabályok szövegét, így azokkal együtt ad átfogó útmutatást a gyógyszeriparban tevékenykedők és – tágabb értelemben – az Egészségügyi Szakemberek számára a jogszerű és etikus tevékenység végzéséhez. A kereskedelmi gyakorlatnak tehát egyidejűleg kell megfelelnie a Kódex és a vonatkozó jogszabályok által támasztott előírásoknak.