logo magyosz
logo innovativ
logo generikus
logo vedettseg

A KEB minden megindított eljárás során határozatot vagy végzést hoz. Etikai vétség megállapítása esetén a KEB az alábbi szankciókat róhatja ki:

  1. írásban figyelmezteti a vétség elkövetőjét;
  2. felszólítja a cselekmény abbahagyására, alkalmazható esetben az ismertető/reklám anyag azonnali visszavonására, illetve a kiadott anyagok haladéktalan begyűjtésére, és a határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló írásos beszámoló megküldésére;
  3. olyan kommunikációs etikai vétség esetében, amikor a megtévesztő kommunikáció a gyógyszer helytelen használatához vezethet, vagy a betegekre/fogyasztókra nézve bármiféle egyéb kockázatot eredményezhet, a KEB az ismertető/reklám anyag azonnali visszavonásán túl a kereskedelmi kommunikációban érintett Egészségügyi Szakembereknek címzett helyesbítő körlevél szétküldésére kötelezheti az elmarasztalt Vállalatot;
  4. különösen súlyos etikai vétség esetén a KEB a fentieken kívül az érintett Szervezet elnökségén keresztül indítványozhatja az elmarasztalt tagvállalat szervezeti tagságának ideiglenes felfüggesztését vagy kizárás folytán történő megszüntetését.

A KEB a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordulhat, vagy bejelentéssel élhet minden olyan esetben, amikor ennek feltételei fennállnak, így például amennyiben a Kódex személyi hatályán kívül eső Vállalattal összefüggésben jut tudomására információ, vagy az eset megítélése olyan eljárási cselekményeket követelne meg, melyek elvégzésére a KEB-nek nincs hatásköre.
A KEB döntései ellen fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén a KEB döntéseinek felülvizsgálatát egy négytagú ad-hoc bizottság végzi.