logo magyosz
                                          logo innovativ
 
 
logo generikus
logo vedettseg

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe a gyógyszeripari önszabályozás legfontosabb eszköze, célja az etikus kereskedelmi gyakorlatok szabályainak lefektetése és azok betartásának elérése a gyógyszeripar vállalatainak egymásra gyakorolt hatásával, magatartásával.


Az iparágtól elvárt társadalmi értékeket, szemléletet, viselkedést meghatározó gyógyszeripari etikai kódexek már 1994 óta léteznek. A szabályozási környezet és a gyógyszerpiac átalakulásával párhuzamosan ezek a kódexek is folyamatos átalakuláson mentek keresztül, ám az elmúlt másfél évtizedben az önszabályozás szerepe mindvégig megmaradt és egyre jobban felerősödött.Ennek lényege, hogy a gyógyszeripari vállalatok ne csak a külső jogi kényszer hatására vállalják a társadalom által elvárt etikus magatartást, hanem egyfajta belső indíttatás miatt cselekedjenek így.

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe egy folyamatosan megújuló, az adott jogszabályi és szakmai környezetnek megfelelően változni képes Kódex.

A gyártói szövetségek közgyűlései által legutóbb elfogadott egységes szerkezetű Etikai Kódex 2021. február 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni, azzal, hogy 2021. február 1. előtt elkövetett etikai vétség esetén az elkövetéskor hatályos Kódex rendelkezései szerint kell eljárni, kivéve, ha jelenleg hatályos Kódex szerint a cselekmény már nem minősül etikai vétségnek.

Letöltés
A hatályos kódex megtekintéséhez kattintson ide. A 2021. február 1-ét megelőzően hatályos Kódex megtekintése érdekében ide kattintson.