logo magyosz
logo innovativ
logo generikus
logo vedettseg

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe a gyógyszeripari önszabályozás legfontosabb eszköze, célja az etikus kereskedelmi gyakorlatok szabályainak lefektetése és azok betartásának elérése a gyógyszeripar vállalatainak egymásra gyakorolt hatásával, magatartásával.
Az iparágtól elvárt társadalmi értékeket, szemléletet, viselkedést meghatározó gyógyszeripari etikai kódexek már 1994 óta léteznek. A szabályozási környezet és a gyógyszerpiac átalakulásával párhuzamosan ezek a kódexek is folyamatos átalakuláson mentek keresztül, ám az elmúlt másfél évtizedben az önszabályozás szerepe mindvégig megmaradt és egyre jobban felerősödött.
Ennek lényege, hogy a gyógyszeripari vállalatok ne csak a külső jogi kényszer hatására vállalják a társadalom által elvárt etikus magatartást, hanem egyfajta belső indíttatás miatt cselekedjenek így.

A hazánkban működő gyógyszeripari szövetségek közös együttműködésének eredményeként az átdolgozott Etikai Kódex - melyet az EFPIA Code ajándékozással összefüggő módosítása generált - a négy gyártói szövetség közgyűlésein történt elfogadását követően 2014. július 1-től lépett hatályba.

A Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe egy folyamatosan megújuló, az adott jogszabályi és szakmai környezetnek megfelelően változni képes Kódex. Ennek megfelelően, a gyógyszeripari szervezetekhez beérkezett javaslatok és jelzések alapján a Kódex 2017-ben módosításra került.

A javaslatok között az egyik legfontosabb, az egészségügyi szakembereknek átadandó információs anyagon szereplő adatok folyamatos változásának problematikáját oldja fel, gátat szabva ezzel az így keletkezett promóciós anyagok megsemmisítésének. Több javaslat érkezett a Fülvizsgálati ad-hoc Bizottság eljárásjogi szerepének és magának az eljárásnak a pontosítására is.
A gyártói szövetségek közgyűlései által elfogadott egységes szerkezetű Etikai Kódexet 2017. július 1-től kell alkalmazni.

Letöltés
A kódex megtekintéséhez kattintson ide. A 2017. július 1-je előtt indított etikai ügyek a korábbi kódex hatálya alá tartoznak.